Navigáció: Főoldal / Függelék / A függelék / VII.

A függelék: Speciális matematikai jelek

ASCII karakterek

Figyelem! Az oldal letöltése a sok kisméretű kép miatt az internet sebességétől függően hosszabb időt vehet igénybe!

! !
" "
# #
$ $
% %
& &
' '
( (
) )
+ + +
, , ,
. . .
/ / /
: : :
; ; ;
< &lt; <
= &equals; =
> &gt; >
? &quest; ?
@ &commat; @
[ &lbrack;
&lsqb;
[
\lbrack
\ &bsol; \backslash
] &rbrack;
&rsqb;
]
\rbrack
_ &lowbar; _
{ &lbrace;
&lcub;
{
\lbrace
| &verbar;
&vert;
|
\vert
} &rbrace;
&rcub;
}
\rbrace
  &nbsp; -
¡ &iexcl; I
¢ &cent; -
£ &pound; -
¤ &curren; -
¥ &yen; \yen
¦ &brvbar; |
§ &sect; \S
© &copy; \copy
ª &ordf; ^a
« &laquo; -
¬ &not; \not
- &shy; -
® &circledR;
&reg;
\circledR;
° &deg; \circ
± &PlusMinus;
&plusmn;
&pm;
\pm
² &sup2; ^2
³ &sup3; ^3
µ &micro; \mu
&para; \P
· &CenterDot;
&centerdot;
&middot;
\cdot
¹ &sup1; ^1
º &ordm; ^o
» &raquo; -
¼ &frac14; -
½ &frac12;
&half;
-
¾ &frac34; -
¿ &iquest; -
× &times; \times
÷ &div;
&divide;
\div

<<< Előző   |   Következő >>>