Navigáció: Főoldal / Előszó

Előszó

Diplomamunkámban a matematikai művek elektronikus úton történő dokumentálásának lehetőségeit szeretném bemutatni.

A lehetőségek közül a hármat választottam ki, a matematika szakterületén igen elterjedt TEX szerkesztőnyelvet és a még újnak számítóMathML és OpenMath leírónyelveket szeretném összehasonlítani.

Mivel a MathML (Mathematical Markup Language) és az OpenMath a matematikai területen dolgozók körében sem túlzottan ismert nyelv, ezért a nagyobb területet átfogó MathML struktúráján keresztül szeretném megismertetni a dokumentálás lehetőségeit, összehasonlítva a hasonló célt szolgáló TEX és OpenMath eszközeivel.

Mivel a két utóbbi leírónyelv elég frissnek tekinthető, ezért még angolul sem található róla sok szakirodalom, így főképp a World Wide Web Consortium által 1998 elején kiadott MathML ajánlására és az 1999 elején kiadott OpenMath szabványra támaszkodva tervezem megírni szakdolgozatomat.

A téma részletes ismertetése előtt egy áttekintő összefoglalást kívánok írni a fent említett három matematikai leíró nyelvről, melyben kitérek e nyelvek rövid történetére, beleértve a témámnak választott MathML nyelvet is.

Témám tényleges kidolgozását a leíró nyelvek alapjainak bemutatásával kezdem. Ezután a nyelvek konkrét elemeit hasonlítom össze. Szó lesz az alapelemekről, a matematikai jelek lejegyzésének formáiról, a képletek jelölésrendszeréről, valamint az összetett matematikai fogalmak (mátrixok, táblák) megjelenítéséről.

Befejezésül a három nyelv jövőben történő alkalmazásának, valamint továbbfejlesztésének lehetőségeit szeretném bemutatni.

Dolgozatom függelékében ismertetem a leggyakoribb, matematikai jelek MathML és TEX megfelelőit, valamint megadok néhány forrást, ahol a bemutatott leíró nyelvekkel kapcsolatos szoftverekről találhatunk információkat.

Dolgozatomhoz egy CD-t is mellékelek, melyen néhány jól használható matematikai szerkesztőszoftver és egyéb segédprogram, valamint munkám alapját szolgáló eredeti dokumentációk találhatók.

Úgy gondolom, hogy mivel a MathML-ről és az OpenMath-ról magyar nyelven még nem jelent meg semmilyen szakirodalom, a nyelvek bemutatásával úttörő munkát vállalok. A téma hosszabb távon nagy lehetőségeket rejt, munkám fontossá válhat a hazai érdeklődők körében.

Ebben a dokumentumban feltételezek némi Internetes alapismeretet, valamint a HTML nyelv felhasználói szintű ismeretét.

Következő >>>